Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios de As Pontes fundouse no ano 1.988, ten un ámbito local e un carácter integrador dos empresarios, comerciantes e hostaleiros que voluntariamente soliciten a súa afiliación.

Constitúen os fins desta asociación a representación, defensa e promoción dos intereses económicos, sociais, profesionais e culturais dos asociados; fomentando a solidariedade dos afiliados, promocionando e creando servicios comúns de natureza asistencial e organizando unha constante labor formativa e de promoción.

En COHEMPO dispoñemos de distintos convenios beneficiosos para os nosos asociados.

CAMPAÑA MERCA NAS PONTES

DURACIÓN
Do 5 de decembro de 2023 ao 6 de xaneiro de 2024.

SORTEO
Haberá 8 premios. Datas: mércores 13, 20 e 27 de decembro e mércores 10 de xaneiro. Os sorteos realizaranse os días mencionados ás 09:30 h . Nese momento chamarase ao premiado. De non localizar ao agraciado, nin recibir resposta durante a semana seguinte, procederase a contactar có reserva o día do seguinte sorteo.

Elixiranse 1 reserva por premio.Só entrarán no sorteo as papeletas adquiridas a través da Asociación.

A Asociación poñerase en contacto cós premiados chamando ó número de teléfono facilitado na papeleta.

PREMIOS

Os premios serán os seguintes:

  • 13 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
  • 20 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
  • 27 de decembro: 2 premios de 300€ cada un
  • 10 de xaneiro: 1 premio de 300€ e 1 premio de 1000€

CONCURSO DECORACIÓN NADAL

TEMÁTICA:
As fiestras deberán decorarse con temática de Nadal. Valorarase a estética e a orixinalidade.
Non serán admitidas, e polo tanto non se valorarán, aquelas montaxes que poidan ferir a sensibilidade das persoas nin que sexan contrarias á Lei.

PARTICIPANTES:
Poderán participar persoas de calquera idade residentes dentro do termo municipal das Pontes que acepten as bases da convocatoria. Non obstante, a solicitude terá que ser presentada por unha persoa maior de 18 anos. Unha única candidatura por persoa participante.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:
As solicitudes de participación (ao final das bases) serán enviadas ao correo electrónico da asociación cohempo@cohempo.es.

As solicitudes descargaranse na web da Asociación www.cohempo.es e deberán cubrirse todos os datos requiridos.

Deberanse adxuntar á solicitude fotografías da decoración có fin de poder incluílas na categoría correspondente (de non ter as fotografías antes do día 17 poderán enviarse posteriormente sempre que seña antes do día 20 de decembro ás 13:30)

PRAZO: As solicitudes terán que estar presentadas antes do día 17 de decembro ás 13:30 horas. A valoración das fiestras por parte do xurado será entre os días 20 e 30 de decembro.

NOVAS

Cohempo impulsa el pequeño Amazon pontés

Una decena de negocios participan en una iniciativa de venta a domicilio durante el estado de alarma La asociación de comerciantes Cohempo de As Pontes impulsa el pequeño Amazon pontés a través de una campaña de venta a domicilio a

Go to Top